Оношилгоо

Сүрьеэ өвчнийг оношлох аргуудыг шууд ба шууд бус гэж хуваах бөгөөд шууд гэдэг нь сүрьеэгийн нянг илрүүлэх арга юм. 

Харин шууд бус арга нь уг нянгаар үүсгэгдсэн эмгэг өөрчлөлтүүдийг оношлохыг хэлнэ.

Шууд арга:

  • Түрхэцийн шинжилгээ
  • Өсгөвөрлөх шинжилгээ
  • Эд эсийн шинжилгээ
  • Молекул биологийн шинжилгээ

Шууд бус арга:

  • Рентген шинжилгээ
  • Туберкулины сорил
  • Иммунологийн арга орно.

Эдгээр аргаас хамгийн хямд, хурдан арга бол түрхэцийн шинжилгээ юм. Энэ нь өвчтөний сорьц /цэр, идээ, нугасны ус, плеврийн шингэн, шээс/-оос түрхэц бэлтгээд микроскопын тусламжтай сүрьеэгийн нянг илрүүлдэг шинжилгээ юм.

та зөвхөн халдвар авсан эсвэл өвдсөнөө мэдэхийн тулд өөр бусад шинжилгээнүүдийг хийлгэх шаардлагатай гэсэн үг юм.

Х‎эрэв та :

  • Сүрье‎‎эгийн халдвартай хэлбэр бүхий өвчтөнтэй хамт байсан бол
  • Та ХДХВ-ийн халдвартай э‎свэл сүрьеэгээр өвчлөх ‎эрсдэл бүхий нөхцөл байдалд байгаа бол
  • Та өөрийгөө сүрье‎гээр өвчилсөн байж болзошгүй гэж бодож буй бол харьяа аймаг дүүргийн сүрьеэгийн диспансер дээр очиж сүрье‎эгийн халдвар авсан эсэхээ тодорхойлуулах шинжилг‎ээ хийлгэх шаардлагатай.

Сүрьеэ өвчин

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec facilisis consequat tellus a fermentum. Maecenas convallis, nunc eget porttitor.

Дэлгэрэнгүй...

Оношилгоо

Сүрьеэ өвчнийг оношлох аргуудыг шууд ба шууд бус гэж хуваах бөгөөд шууд гэдэг нь сүрьеэгийн нянг илрүүлэх арга юм. Харин шууд бус арга нь уг нянгаар үүсгэгдсэн эмгэг өөрчлөлтүүдийг оношлохыг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй...

Эмчилгээ

Сүрьеэ өвчин бүрэн эдгэрэх боломжтой. Сүрьеэгийн эсрэг үндсэн эмүүд: Изониазид (H), Рифампицин (R), Пиразинамид (Z), Стрептомицин (S), Этамбутол (E) эдгээр эмүүд нян устгах, ариутгах, эмийн дасал үүсгэхээс сэргийлэх

Дэлгэрэнгүй...

Сэргийлэх

Сүрьеэгийн эсрэг вакцин нь хоруу чанараа алдсан дархлаа тогтоох чадвартай амьд нян агуулсан бэлдмэл юм. БЦЖ вакцины 1-р тунг шинээр төрсөн нярайд 24-48 цагийн дотор, 2-р тунг 8 настайд тарина. Эрдэмтдийн

Дэлгэрэнгүй...