Мэргэжлийн зэргийн шалгалт

Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Сайдын Тушаал А/513 [Журам шинэчлэн батлах тухай]

Та эрүүл мэндийн сайдын тушаалтай танилцах хүсэлтэй бол Үзэх хэсэгт дарна уу.