Хандив

Таны өгсөн хандив Монгол Улсад сүрьеэ өвчнийг бууруулах үйлсэд зориулагдах болно.

Хандивын данс:

1111

 

Бид таны өгсөн хандивын зарцуулалтыг цахим хуудсаараа дамжуулан тайлагнах болно.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.