Үгсийн тайлбар

0c33c268acb974e907a9f0c78ae01895a0183ff6_listИдэвхтэй сүрьеэ(Active tuberculosis)- Хүний биед халдварласан сүрьеэгийн нян өсч үржин эд эрхтний гэмтэл үүсгэхийг хэлнэ.

Сүрьеэгийн тохиолдын тоо (annual incidence of tuberculosis)- жилийн хугацаанд илэрсэн сүрьеэгийн шинэ тохиолдлын тоо.

БЦЖ вакцин (BacilleCalmette-Guérin (BCG) –Одоогоор сүрьеэгийн эсрэг урьдчилан сэргийлэлтэнд хэрэглэгдэж буй цорын ганц вакцин. Энэ нь хүчийг нь сулруулсан амьд вакцин бөгөөд анх Albert Calmette, Camille Guérin нар 1907-1921 онуудад гаргаж авсан юм.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.